Hesteveier

En svært fin måte å få oppleve både natur og islandshest på, er å bli med på rideturer i mindre eller større grupper. Der andre hester kanskje kan bli en smule utålmodige i større grupper, er islandshesten sosial nok til å kose seg. Dette gir gode muligheter for fine opplevelser for hele familien. Det er veldig mye idyll i en slik ridetur langs oppgåtte stier, hesteveier eller kjerreveier. Hestene er godt kjente i nærområdet, og ofte kan de veien bort til skogsvannet eller opp på fjelltoppen selv, og trenger dermed ikke å bli ledet.

Norges hesteveier

I Buskerud finner man en rekke gamle hesteveier, og de kommer med fullstendige opplysninger om når de ble laget, hvem som tok initiativet og hvilken hensikt de hadde. Registreringen av hesteveier har gått raskere noen steder, som Buskerud, enn mange andre steder. Ofte er disse veiene i bruk i dag som turstier og skiløyper, og det er derfor et interessant konsept å skulle registrere de hesteveiene som fortsatt eksisterer. Spesielt sør i landet har de fått stor oppmerksomhet.

Å ri på tur langs gamle spor

Det er vanlig å slå seg sammen i grupper og følge kjente ruter på kortere og lengre turer. I den engelskspråklige verden blir dette gjerne kalt trailriding, nettopp fordi et spor (trail) følges, selv om det i mange tilfeller er gamle spor. Tidligere var dette forbundet med handel eller med å flytte utstyr og mat, men nå som vi har tog, lastebiler og fly, følger vi sporene til hest mest for gleden og for opplevelsens skyld. De gamle hesteveiene har ikke lenger noen annen oppgave enn nettopp dette, men nytteverdien har jo egentlig ikke forsvunnet, den har bare skiftet fokus.

Dagens nytteverdi

Nytteverdien ligger nettopp i denne felles opplevelsen av naturen fra hesteryggen – i nærheten til både islandshest og til natur – og i dette flotte minnet for livet. Du flytter kanskje ikke varer fra ett punkt til et annet lenger, og du transporterer ikke silke fra Kina til Europa, men du tar inn naturen slik du ikke får gjort det når du sitter i et tog, i en lastebil eller på et fly. Og nettopp det at du følger en gruppe kjente og ukjente på hesteryggen, er i dag selve nytteverdien med hesteveien. Dette fellesskapet ute i nesten urørt natur – det er det som er den mest verdifulle måten å bruke disse stiene på i dag.

Arrangerte rideturer

Du kan finne spennende, arrangerte rideturer på de gamle hesteveiene over hele landet, og på noen av disse er du så heldig å kunne få ri på en islandshest. Islandshesten blir brukt til nettopp slike turer på Island fordi den egner seg svært godt til slikt. Den er både sosial, sterk, stødig og utholdende, så den passer svært godt til både korte og lange rideturer, på både flat mark og i brattere terreng. Noen arrangerer også flerdagsturer for deg som er en ekte hesteentusiast og som liker godt å ferdes i naturen. Du kan finne disse turene fra Lofoten i nord og helt til Lindesnes i sør – alt etter hva du har lyst til å oppleve.

Ta med familien eller reis alene

Bli med på tur i den trolske, norske skogen, på tur på gamle hesteveier og oppdag noe nytt. På slike turer kan du reise alene og likevel kjenne gleden av å være en del av et fellesskap basert på historiske hesteveier, eller du kan ta med deg familien din og være en del av et større samhold. Følg bare sporene til de andre som har ridd før dere, og få en opplevelse som dere kan ta vare på sammen i årene som kommer. Mest sannsynlig vil en slik tur gi deg mersmak, og det er da du vet at du har funnet nytten av de gamle hesteveiene.

Privacy Policy